muzejni.dacicko.cz
Muzejní spolek Dačice - pracovní web - o nás

Ustavující valná hromada spolku se konala 14. září roku 2000 v dačickém muzeu. Prvním předsedou spolku byl na výborové schůzi dne 15. září 2000 zvolen doc. PhDr. Jan Bistřický, CSc., jednatelem PhDr. Michal Stehlík, hospodářkou Mgr. Marie Kučerová a členy výboru PhDr. Jana Bisová a Jan Štěbeták. Po odchodu PhDr. Michala Stehlíka z Dačic byla zvolena jednatelkou spolku paní Miloslava Slavíková a dále se stal místo Jana Štěbetáka členem výboru pan Miloš Tůma. Od valné hromady 7. března 2009 pracuje výbor spolku ve složení: předsedkyně Jana Bisová, jednatelka Miloslava Slavíková, hospodářka Marie Kučerová, další členové výboru Věra Holakovská a Richard David. Ve spolku byli vždy výrazně činní: Jiřina Maňasová, Michaela Chládková, Dana Krtková, Božena Bistřická, Jiří Chládek. V počátcích své činnosti měl spolek 15 členů. Tento počet se v průběhu dalších let ustálil na cca 30 členech. K 31. červenci 2011 měl Spolek přátel muzea v Dačicích 29 členů. Z řad členů bohužel letos zemřel JUDr. Ing. Miloš Klang, CSc., který byl zároveň čestným předsedou spolku.
Desetileté období existence přímo vybízí k malému bilancování. Za tuto dobu připravil spolek celou řadu přednášek, vlastivědných vycházek a výletů. Uveďme alespoň v číslech:
Proběhlo celkem 40 přednášek, 22 vycházek a 20 výletů. Spolek vydal v tomto období pět čísel Dačického vlastivědného sborníku a šesté číslo právě vychází.
V letech 2010 a 2011 spolek pokračoval ve spolupráci s okolními muzejními spolky - v Telči, v Jemnici, Třešti a Moravských Budějovicích. Ve své činnosti se věnoval přípravě osvědčených besed, přednášek ve spolupráci s Městským muzeem a galerií v Dačicích. Tyto akce probíhaly v prostorách studovny nebo ve výstavních prostorách dačického muzea a galerie od 17,30 hod.a mezi dačickou veřejností jsou známy jako tzv. muzejní čtvrtky.
V průběhu let 2010 a 2011 připravovali členové spolku šesté číslo Dačického vlastivědného sborníku, které se vám právě dostává do rukou. Řada členů spolku patří mezi stálé autory příspěvků. Na redakční přípravě stávajícího šestého čísla Sborníku má největší podíl PhDr. Jana Bisová. Vydání tohoto čísla sborníku bylo opět finančně podpořeno městem Dačice v roce 2011. Zbývající náklady uhradil spolek z prostředků získaných prodejem dříve vydaných publikací. V současné době jsou k dispozici ještě čísla II, III, IV a V. Dačického vlastivědného sborníku. První číslo DVS je dostupné na webových stránkách muzea: www.muzeumdacice.cz. Knihy je možno získat v obvyklých prodejních místech Dačic (Knihkupectví L. Hejla, Informační středisko města Dačic) nebo přímo v sídle spolku – v Městském muzeu a galerii Dačice.
Spolek přátel muzea v Dačicích je stále otevřený pro zájemce z řad dospělých i mládeže se zájmem nejen o historii a vlastivědu Dačicka, ale i příznivce výtvarného umění, lidového umění a lidových zvyků, architektury, znalce fotografie a jiných dokumentačních technik. Bližší informace a přihlášku je možno získat na adrese:
Městské muzeum a galerie Dačice, Havlíčkovo nám. 85/I, 380 01 Dačice, tel. 384422493; 722 012 146, e-mail: muzeum@muzeumdacice.cz.
Stále je možné se scházet s ostatními členy spolku každou sudou sobotu v 15 hodin odpoledne v dačické restauraci U Malínků.
Městské muzeum a galerie Dačice
Havlíčkovo nám. 85/I
380 01 Dačice
tel. 384 422 493
tel. 722 012 146
e-mail: muzeum@muzeumdacice.cz