muzejni.dacicko.cz
Muzejní spolek Dačice - pracovní web

Spolek je dobrovolnou občanskou iniciativou, má charakter vlastivědného spolku, který sdružuje zájemce o minulost, ale i současnost Dačic a okolí. Základní poslání a zaměření spolku je dáno stanovami. Uveďme základní myšlenky:
- spolek se podílí na akcích Městského muzea a galerie v Dačicích, pořádá ve spolupráci s muzeem přednášky, besedy, výstavy, vycházky, výlety a další akce pro členy spolku a širokou veřejnost města a regionu
- vydává Dačický vlastivědný sborník, jenž obsahuje studie z historie města a okolí, z oblasti ochrany památek, ochrany přírody aj.
- vydává další vlastivědný a propagační materiál
- podílí se na vyhledávání a shromažďování památek týkajících se historického a kulturního vývoje města a okolí, podílí se na dokumentaci současného dění ve městě a okolí, získává prostředky na doplňování sbírkových fondů muzea a na restaurování muzejních sbírek
- podílí se na zachování a obnově kulturních památek a uměleckých děl, jako i přírody ve městě a okolí
- spolupracuje s jinými sdruženími, institucemi a školami ve městě a okolí
Valná hromada spolku

Dačice, hospoda U Malínků

sobota 16. března 2019 v 14:00

Spolek přátel muzea v Dačicích při Městském Muzeu a Galerii Dačice - www.muzeumdacice.cz

Připravujeme X. Dačický vlastivědný sborník (21.11.19 v 17:30)


X. sborník jeho autoři veřejnosti představí na autogramiádě v dačickém muzeu 21. listopadu 2019.
obsah 10. sborníku

o 7. sborníku na www.muzeumdacice.cz
o 8. sborníku na www.muzeumdacice.cz
o 9. sborníku na www.muzeumdacice.cz